AKO KÚPIŤ LODNÝ KONTAJNER?

Kúpa lodného kontajnera sa môže zdať ako jednoduchá úloha, ale realita je výrazne odlišná. Nasledujúce riadky Vás prevedú krokmi, ktoré Vás čakajú pri nákupe lodných kontajnerov.

Určite si svoje požiadavky

Ako prvý krok je aký typ kontajnera potrebujete, vzhľadom na aký účel ho chcete využívať. Typy kontajnerov si môžete pozrieť tu.

Priestor

Po výbere typu kontajnera je nutné zvážiť aj priestorové možnosti na doručenie kontajnera, teda či bude možné daný typ kontajnera dostať na miesto kde požadujete. Menšie kontajnery sú doručované sólo autom s hydraulickou rukou na rozdiel od veľkých kontajnerov, ktoré sú doručované návesovou súpravou s hydraulickou rukou.

Technický stav

Technický stav kontajnerov je závislý od viacerých faktorov a môže byť veľmi rozmanitý. Vyplýva to z veku a spôsobe používania kontajnerov. Pri nákupe námorných kontajnerov je dôležité venovať pozornosť stavu kontajnera a zistiť, v akom rozsahu trpí koróziou.  Korózia je jedným z hlavných problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri nákupe námorných kontajnerov. Keďže sú tieto kontajnery často vystavené morskej vode a extrémnym poveternostným podmienkam, môže sa na nich vyskytovať korózia. Korózia môže mať vážne dôsledky na štrukturálnu integritu kontajnera. Pri kúpe použitého kontajnera je dôležité dôkladne skontrolovať jeho stav a vyhodnotiť prípadnú koróziu. V prípade zistenia korózie je dôležité riadne ju ošetriť a chrániť kontajner pred ďalším poškodením koróziou.

Vodotesnosť

Tesnosť námorných kontajnerov je kľúčovým faktorom, najmä ak sa používajú na prepravu tovaru a skladovanie tovaru, ktorý vyžaduje ochranu pred vlhkosťou, prachom a inými vonkajšími vplyvmi. Dôkladná kontrola tesnosti sú dôležité kroky pri kúpe námorných kontajnerov. Tesnosť zabezpečuje ochranu tovaru pred vonkajšími vplyvmi a znižuje riziko poškodenia tovaru.

Obhliadka

Z našich skúseností vieme, že najlepším spôsobom ako skontrolovať reálny stav kontajnera je osobná obhliadka, kde môžete fyzicky zhodnotiť na mieste vyššie uvedené. Iný prípad je ak máte záujem o typy kontajnerov ONE WAY alebo v štandarde IICL, kde je garantovaný technický stav. A teda v tomto prípade je možné vykonať nákup iba na základe dopytu, prípadne fotodokumentácie.

Doprava kontajnerov

 • Ťahač so špeciálnym návesom
  • Kontajnery je možné veľmi ľahko, rýchlo a kedykoľvek premiestňovať. Na prepravu je možné použiť ťahač so špeciálnym návesom , alebo plato náves (náves nesmie mať plachtu alebo plachtovú kostru a musí mať nízke, snímateľné alebo žiadne bočnice).
 • Ťahač s hydraulickým ramenom
  • Ťahač s hydraulickým ramenom na jednu jazdu prepraví, naloží a vyloží 2 ks prázdneho 20´ stopového kontajnera alebo 1ks 40´stopového kontajnera.
 • Vozidlo s hydraulickým ramenom
  • Vozidlo s hydraulickým ramenom na jednu jazdu prepraví, naloží a vyloží 1 ks prázdneho 20´ stopového kontajnera v prípade pripojenia prívesu na jednu jazdu prepraví, naloží a vyloží 2ks prázdneho 20´ stopového kontajnera.

Uloženie

Umiestnenie kontajneru je jednoduché a nenáročné. Jeho uloženie vyžaduje vodorovný, odvodnený a spevnený povrch alebo malé betónové pätníky pod jeho štyri spodné rohové body. Konštrukcia kontajnerov umožňuje ich stohovanie na seba až do výšky ôsmich vrstiev v prázdnom stave, čo prispieva k úspore priestoru a vytvára ďalšie možnosti ich využitia. Pri stohovaní nad dve vrstvy je vhodné použiť fixačné prvky na zabezpečenie kontajnerov proti spadnutiu, ktoré si môžete zakúpiť v eshope

Vlhkosť v lodnom kontajnery

Vlhkosť v lodných kontajneroch je faktor, ktorý môže mať výrazný vplyv na stav a kvalitu skladovaného a prepravovaného tovaru. Je dôležité venovať tejto problematike pozornosť, pretože nadmerná vlhkosť môže spôsobiť rôzne problémy, ako sú korózia, plesne alebo iné formy poškodenia nákladu vplyvom nadmernej vlhkosti a kondenzácie vody.

Kontajnerový dážď

Viete čo znamená kontajnerový dážď? Nie? Tak sa začítajte do riadkov nižšie.

Určite ste niekedy zabudli fľašu z vodou v horúcom dni v aute. Potom ste si všimli ako sa na stenách fľaše vytvorili kvapky vody. Rovnaký proces sa deje aj v lodných kontajneroch, ale v oveľa väčšom rozsahu.

Kontajnerový dážď je spôsobený vlhkosťou. Vlhkosť sa zachytáva v kontajnery a počas ochladenia sa táto vlhkosť kondenzuje v kontajnery a počas oteplenia sa voda kondenzuje na stenách kontajnera a hlavne na streche kontajnera. Ako teplota stúpa, objem vody na streche sa zväčšuje a kvapká do kontajnera a vzniká kontajnerový dážď. Tento jav je, ale nežiadúci, keďže vlhkosť poškodzuje tovar v kontajnery a ja samotný kontajner v dôsledku korózie.

Sú možnosti ako vlhkosť v lodných kontajneroch znižovať a predchádzať tak kondenzácií vody na stenách a strope kontajnerov.

 • Vysúšadlá

Pohlcujú vlhkosť zo vzduchu v lodnom kontajnery

 • Odvlhčovače, klimatizácia

Pohlcujú vlhkosť zo vzduchu v lodnom kontajnery, ale je potreba mať elektrifikovaný lodný kontajner

 • Izolácia

Efektívny spôsob ako udržať vnútornú teplotu nad rosným bodom a tak zabrániť kondenzácií vody

 • Vetranie

Zabraňuje kondenzácií tým, že sa vonkajšia teplota zhoduje s vnútornou teplotou. Teplejší vzduch je vytlačený z kontajnera  a chladnejší vstupuje dovnútra.

FAKTY O NÁMORNÝCH KOTNAJNEROCH

Vo svete globálnej dopravy sú námorné kontajnery tichí hrdinovia, ktorí nenápadne umožňujú pohyb tovaru cez oceány medzi kontinentmi.

Od ich vzniku až po ich neuveriteľnú kapacitu tento článok priblíži 9 zaujímavých a úžasných faktov o kontajneroch, ktoré osvetľujú ich význam vo svete obchodu a dopravy.

Nech ste skúsený odborník v priemysle alebo jednoducho zvedavý na zložitosti medzinárodnej dopravy, tieto fakty o námorných kontajneroch ponúkajú fascinujúci pohľad na dôležitý aspekt našej prepojenej globálnej ekonomiky.

timeline_pre_loader

KONTAJNEROVÉ MODIFIKÁCIE

Modifikácie lodných kontajnerov predstavujú široké spektrum úprav a prispôsobení týchto štandardných nákladných jednotiek na rôzne účely. Tieto modifikácie môžu zahŕňať:

 • Kontajnerové kancelárie: Premena námorných kontajnerov na kancelárske priestory. Tieto modifikácie zahŕňajú výrez okien, izoláciu, elektrické inštalácie a iné úpravy, ktoré umožňujú využívanie kontajnera ako pracovného priestoru.
 • Bytové kontajnery: Kontajnery môžu byť upravené na bytové jednotky, či už ako samostatné domy alebo ako súčasť modulárnych obytných jednotiek. Tu sa aplikujú modifikácie, ako sú izolácia, osvetlenie, kúrenie a sanitárne vybavenie.
 • Skladovacie kontajnery: Pre využitie v logistike a skladovaní. Tieto kontajnery môžu byť vybavené policami, bezpečnostnými systémami a ďalšími úpravami, aby efektívne slúžili ako skladovací priestor.
 • Špeciálne účely: Kontajnery môžu byť upravené na špeciálne účely, ako sú kontajnery pre umývanie nákladu, laboratórne kontajnery, mobilné dielne alebo kontajnery pre skladovanie nebezpečných materiálov.
 • Solárne kontajnery: Modifikácie zahŕňajúce solárne panely a batérie, ktoré umožňujú kontajnerom fungovať nezávisle na externých zdrojoch energie.
 • Sanitárne kontajnery: Upravené pre potreby hygieny a umývania rúk, ideálne pre použitie na verejných priestranstvách alebo v prípade dočasných udalostí.

Modifikácie námorných kontajnerov predstavujú inovatívne a udržateľné riešenia pre rôzne odvetvia a potreby. Vyššie uvedené príklady sú len malou vzorkou toho, čo je možné dosiahnuť. Inovácie v oblasti modifikácií lodných kontajnerov neustále napredujú, prinášajú nové a kreatívne spôsoby využitia týchto univerzálnych nákladných jednotiek.